Försvarsminister Hultqvist tar strid för försvaret


Försvarsminister Hultqvist ger idag besked om att det inte blir några besparingar på Försvarsmakten, efter att samtliga departement blivit ålagda att leta besparingar och neddragningar för att finansiera asylkrisen. I ett svar till riksdagen ger han tydligt besked om att det inte blir några neddragningar. Beskedet är än så länge tydligt. Enligt SvD svarade Hultqvist skriftligen: “Regeringen avser fullfölja försvarsöverenskommelsen.” Därmed är förstås inte sista ordet sagt. Löfven kan förstås sparka Hultqvist, likt Reinfeldt sparkade Odenberg när denne inte accepterade att finansminister Borg även var försvarsminister.

+ There are no comments

Add yours