Försvaret erhåller kompensation för ungdomsarbetsgivaravgifter


Uppgifter om att Försvarsmakten mjölkas på pengar bakvägen via höjda ungdomsarbetsgivaravgifter och Fortifikationsverkets höjda avkastningskrav är fel. I vårens försvarspolitiska inriktningsproposition ingick kompensation för detta.

+ There are no comments

Add yours