Första boken i ny bokserie i österrikisk ekonomi


Nyligen publicerades första volymen i en ny bokserie på tema österrikisk ekonomi, som ges ut av Agenda Publishing och med Per Bylund som redaktör. Det är den polske professorn Matt Machaj som tar sig an ”marknadssocialisterna” i boken Capitalism, Socialism, and Property Rights (2018).

+ There are no comments

Add yours