Forskningens förflackning


En av de anledningar som anges som orsak när politiska beslut strider mot folkviljan, sunt förnuft, eller bygger på uppenbarligen omtvistad vetenskap, är forskningens förflackning. Här på Frihetsportalen har emellanåt diskuterats vilka som är förövarna vid dålig politik och vilka som är möjliggörarna. Det fanns en tid när såväl åtminstone högre studier, såväl som forskning bekostades av deltagarna själva (eller deras föräldrar). Det fanns nackdelar med det systemet också. Främst att utvecklingen gick långsamt.

+ There are no comments

Add yours