Forskningen och monopolen


Diskussionen om huruvida de ekonomiska incitament som möter läkemedelsföretagen leder till att “rätt” läkemedel utvecklas pågår och har pågått en längre tid. Trots att utvecklingen av läkemedel finansieras av det offentliga är det högst osäkert om skattebetalarna får ut mesta möjliga av de pengar som läggs ner. En alternativ modell för finansiering av läkemedel skulle i teorin kunna ge mer valuta för pengarna. Dock är det osannolikt att världens alla nationer skulle kunna komma överens om en lämplig modell.

+ There are no comments

Add yours