Försäkringskassans kostnader ökar med tre miljarder


bra ut. Kostnaden för 2018 beräknas bli drygt tre miljarder högre än man trodde i prognosen från februari – och det beror till stor del på ökade sjukpenningkostnader och ökade kostnader för assistansersättning. Dessutom varnar Försäkringskassan för att den även har för lite pengar under innevarande år. Tre miljarder saknas och måste skjutas till för att täcka kostnadsökningarna.

+ There are no comments

Add yours