Försäkringskassan förvaltar rehabkedjan dåligt


Noterar att en färsk rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen visar att rehabiliteringskedjan förvaltas dåligt. Andelen bedömda fall vid 90 dagar har minskat från 70 procent till 50 procent. Siffran ska förstås vara 100 procent, vilket också står i lagen. Detta kan vara orsaken till att sjukfrånvaron stiger kraftigt. Andelen avslutade fall i samband med 90-dagarbedömningen har minskat från nästan 50 procent till femton.

+ There are no comments

Add yours