Förfogandelagen och sålda bergrum


Vid händelse av svensk beredskap eller krigsrisk kan de som köpt bergrum från gamla totalförsvaret få en spännande överraskning. Med stöd av förfogandelagen kan nämligen staten åter ta över dessa bergrum och rent av tvinga ägarna att tömma dem på utrustning.Förfogandelagen gäller staten, vilket innebär att landsting och kommuner inte kan ta tillbaka sina utförsålda bergrum. Det kan dock länsstyrelserna (=statens representant ute i provinserna) i de fall de sålt sina.

+ There are no comments

Add yours