Företagare ligge ogäld?


Det är något märkligt med de lagar som gäller för de som driver enskild firma. Det är alltså alla som har sitt personnummer registrerat även som identitetsnumer för sitt företag. Det gäller de flesta skogs- och jordbrukare, men även en mängd småföretagare så som hantverkare och andra. Dessa människor har juridiskt sett inget privatliv.
Hur kan jag påstå något sådant? När exempelvis en telefonförsäljare ringer upp och erbjuder en tjänst eller vara som är avsedd att konsumeras privat, så gäller inte konsumentlagen för de som är enskilda företagare.

+ There are no comments

Add yours