Förebereder Ryssland en fullskalig offensiv i Ukrain


Oroväckande foton har dykt upp på hur ryska stridsvagnar i Dumbass har målats med vita IFF-symboler, avsedda för att identifiera stridsvagnarna som ryska för stridsflyg. Det innebär i så fall att Ryssland planerar att sätta in stridsflyg i sin invasion av Ukraina, vilket i så fall innebär en fullskalig offensiv.

+ There are no comments

Add yours