Förbud mot “terrorresor” är problematiskt


FN har antagit en resolution i vilken medlemsländerna förbinder sig att stoppa “individer som reser till andra stater än där de bor eller är medborgare, i avsikt att stödja eller delta i terroristverksamhet”. Syftet är förstås att begränsa rekryteringen av främst islamistkrigare i den nu pågående konflikten i Syrien, Irak och Kurdistan.

+ There are no comments

Add yours