Förbud mot att ge till tiggare?


Bo Rothstein argumenterar för ett förbud mot att ge till tiggare. Man flyttar straffbördan från tiggaren till givaren istället. De flesta inser att det här skulle innebära en del juridiska problem. Med vilket rätt kan samhället straffa någon för en gåva? Är det överhuvudtaget acceptabelt att lagstiftarna ger sig in i den här personliga sfären?
Ska lagen bara gälla i vissa specifika sammanhang? Eller ska det bli förbjudet att ge gåvor till vänner, släktingar, familjemedlemmar?

+ There are no comments

Add yours