Förbud mot aktieförsäljning hindrar inte börsras


I Kina har man förbjudit större aktieägare att sälja aktier, i tron att detta kan stoppa börsras. Det innebär förstås istället motsatsen på sikt, då det ger aktieägare beskedet att dina aktier är värdelösa och inte kan omsättas till likvida medel. Många större aktieägare kan också ha skulder kopplade till aktieägandet, och om man inte får sälja sina aktier kan man inte heller betala dessa skulder. Istället fortsätter aktierna att falla i värdering (ej samma sak som värde) och de stora aktieägarnas skulder blir ännu svårare att betala tillbaka.

+ There are no comments

Add yours