Förbud är kontraproduktivt


Mark Thornton från Misesinstitutet berättar vid en föreläsning från 2012 om hur erfarenheterna från alkoholens förbudstid och kriget mot droger, hur det har skadat samhället. Han gör en jämförelse mellan klassisk ekonomisk teori och österrikeskolans teori. Enligt klassiskt teori styrs en fri marknad av tillgång och efterfrågan. Men där finns också en baksida som kallas för externaliteter. Det vill säga negativa effekter som man gärna vill åtgärda med politiska beslut. En sådan externalitet kan vara alkoholism, våld eller olyckor. När dessa externaliteter ska åtgärdas vaknar förbudsivrarna.

+ There are no comments

Add yours