Förbjuda vatten på flaska?


Förbud mot att sälja vatten på flaska har genomdrivits på flera olika håll i världen. Det är miljöskälen som anses vara den drivande kraften. Varför köpa vatten i plastflaska när folket kan dricka kranvatten? System med dricksvattenfontäner har lanserats på vissa ställen, samt att man saluför flaskor som kan återanvändas och fyllas på i de nämnda fontänerna.
Är det här bra eller dåligt?

+ There are no comments

Add yours