Folkstyrets brister: vilka är egentligen valbara?


Jag uppmärksammas i en kommentar på Facebook att Hägerstens församling har skickat ut ett informationsblad till hushållen i församlingen. Bladet har underrubriken ”Information om kyrkovalet och presentation av nomineringsgrupperna”. När jag läser infobladet ser jag att nomineringsgrupperna (”partierna”) som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Hägersten presenteras utförligt. En sida per nomineringsgrupp med partinamnet väl synligt.