Flyktingsströmmen är för liten för att täcka EU:s behov


Minst 10 000 flyktingar väntas i dag passera gränsen mellan Ungern och Österrike. Och är det något som de senaste dagarnas rapporter visat är det att flyktingarna inte flyr för att de vill komma åt svenska bidrag. Flykten är i första hand från krig och umbäranden och i andra hand till en ny framtid. Flyktingskatastrofen är i stor utsträckning EU:s fel. Det var EU som införde transportörsansvar och gjorde det omöjligt för människor på flykt att ta sig längre än till EU:s yttre gräns.

+ There are no comments

Add yours