Flyktingkrisen – ett exempel på faran med den stora statsmakten


Inom den klassiska liberalismen yrkar vi för en mindre statsmakt. Faran med en alltför stor statsmakt är uppenbar, den lägger sig i alla livets viktiga frågor, från födelse och död. Staten kräver in skattepengar, och delar ut barnbidrag och pensioner. Men statsmakten kan också kräva att du går ut i krig, den kan också ta dina barn ifrån dig om du anses missköta dem. Vid särskild fara och undantagstillstånd kan ditt hus demoleras, och din egendom beslagtas…

+ There are no comments

Add yours