FLASH: Kriminalvårdens IT-system ligger nere


Hela Kriminalvårdens IT-system ligger nere sedan nätleverantören ska ha någon form av avbrott. Myndigheten har gått upp i sk stabsläge eftersom ingenting fungerar, dvs man har kallat in en krisledningsstab. Inga IT-system ska fungera, vare sig på häkten, anstalter, inom planering eller på regionkontor och kriminalvården är därmed lamslagen i brist på inövade manuella reservrutiner. Tydligen bygger myndighetens IT-system på centraliserade system där kommunikation mellan olika noder måste fungera. Och den kommunikationen ska nu ligga nere.

+ There are no comments

Add yours