Finland förbereder mobilisering av 25 000 värnpliktiga med anledning av hybridkriget


Med anledning av hybridkrigshotet från Ryssland förbereder nu Finland mobilisering av 25 000 värnpliktiga (“reservister” med finsk nomenklatur), vilket ska kunna ske på finska motsvarigheten till ÖB:s eget initiativ utan inblandning från presidenten eller regeringen. Lagstiftningen ska snabbrevideras för detta. […] Rysk statlig inblandning i terrorism har inte ännu bevisats. Vad gäller olaglig invandring, så har Putins egna FSB börjat skjutsa flyktingar tvärs över Ryssland för att skicka in i Finland och även Norge. Obekräftade uppgifter talar om att FSB ska ha logistik för att på kort tid kunna transportera en miljon flyktingar till finska gränsen.

+ There are no comments

Add yours