Finansinspektionen: Hushållens skuldkvot når 190% år 2018


Finansinspektionen har försökt sig på att bygga en modell över hur de svenska hushållens skulder ska utvecklas framöver. Resultatet visar att skuldkvoten kan nå 190% år 2018. Skuldkvot är skulder dividerad med disponibla inkomster (dvs inkomst efter skatt, inklusive bidrag som barnbidrag). I dessa sammanhang pratar man om skuldkvoten för alla hushåll tillsammans, vilket är indikativt på skuldsättningen i landet.

+ There are no comments

Add yours