Finansinspektionen: Amorteringskraven sänker priserna på bostäder med upp till 25%.


Finansinspektionen (FI) meddelar i samband med amorteringskraven att efterfrågan på bostäder minskar med upp till 25% på grund av kraven. Detta kommer naturligtvis påverka bostadspriserna…

+ There are no comments

Add yours