The Final Countdown for Europe


Den svenska gruppen Europes megahit The Final Countdown spelas i alla möjliga sammanhang och av alla tänkbara sorters musiker. Om den inte redan är det, kommer den över tid med säkerhet att bli den mest spelade svenskskrivna melodin. I den nu inledda klimatkonferensen har deltagarländerna i förväg sagt att nu måste ett avgörande ske. Men saningen är att alla utom EU och i synnerhet Sverige, vet att det hela är bluff. Det enda de kommer till Paris för att förhandla om, är hur omfattande krokben EU är berett att göra för de egna medlemsländerna för att stilla sin klimatångest.

+ There are no comments

Add yours