Ferguson, avslut


Samtidigt som Barack Obamas Justitieminister, Eric Holder, och hans justitidepartement (DOJ) kritiserar hela polismyndigheten i Ferguson Missuori för att de är otillåtligt rasistiska, och att det skulle förklara skjutningen av Michael Brown till döds, kommer den offentliga slutrapporten från samma departement. Vid de upplopp som DOJs uttalande skapade, sköts två polismän av upprorsmakarna och ingen vet ännu hur det går för de sårade (TNA).

+ There are no comments

Add yours