Femminutersmetoden skadar ditt barn


För att någon skall utvecklas i trygghet och med tillit till sin omgivning är den i särklass viktigaste perioden för varje människa då när individen och hennes band till omgivningen formas, det vill säga våra bebisår och tidiga barndom. Det är lätt att tro att vi lever i den mest upplysta av tider, där de vuxna har barnens bästa för ögonen i allt de tar sig för. Så är det inte. Till störst del är det de vuxnas behov som går före. Ta till exempel den ökända femminutersmetoden:

I en värld där de vuxnas behov går före barnens kan vi vänta oss att se barnens behov av sömn uttryckt som de vuxnas behov av egentid och ostörd nattsömn. Floran av litteratur och artiklar som behandlar läggningsrutiner och diverse metoder kring hur man lättast får barnen att somna är symptomatisk. Hade barnens behov varit i första rummet hade diskussionen tipsen sett helt annorlunda ut.

+ There are no comments

Add yours