Feministiska gråthistorier


Feministerna brukar gilla statistik. Genom att hänvisa till lönegapet mellan män och kvinnor, peka på hur många procent av föräldraledigheten kvinnor tar ut och hur många timmar så kallat “oavlönat hemarbete” som utförs av just kvinnor tror sig feministerna med konkreta fakta visa på hur patriarkatet ser ut – och varför det måste avskaffas. Ofta blir det dock mer anekdotiskt. Feministerna har alltid en historia på lut.

+ There are no comments

Add yours