Fem år sedan Nigels triumf


För fem år sedan så samlades de brittiska folken för att rösta. Och röstade gjorde de! De röstade så hårt de bara kunde och när dammet lagt sig och rösterna var räknade så förfasades etablissemanget. 51,89% hade nämligen rösta fel.