Fascismen i Sverige


Det är dags att göra upp med fascismen i Sverige. Den inleddes i tidens anda den 10 juni 1932 när den borgerliga regeringen gav rätt till mejeriföreningenar att ta ut straffavgifter av mjölkproducenter som konkurrerade inom deras försäljningsområde. Året efter, efter ett riksdagsval, gav den nya socialdemokratiska regeringen motsvarande rättigheter till LO. Den korporativistiska processen fortsatte och Saltsjöbadsavtalet 1938 beseglade i hög grad ett fascistiskt, socialistiskt, korporativistiskt, kollektivitistiskt Sverige.

+ There are no comments

Add yours