Facket och libertarianismen


Vill egentligen gå in och äta kakor? Det strider inte mot libertarianska principer för anställda att gå samman och kräva bättre villkor av sin arbetsgivare. Men det strider heller inte mot libertarianska principer för arbetsgivaren att ge dem sämre villkor, eller att avsluta en anställning utan att behöva motivera sig.

+ There are no comments

Add yours