Facebook sätter upp principer för censur av satir


Facebook och dess oversight board håller på att utarbeta principer för att moderera satir.