Få igång flyttkedjorna – bygg lägenheter åt äldre


Sverige behöver upp till 700 000 nya bostäder de kommande tio åren. Att få igång flyttkedjorna och få äldre att flytta till mer ändamålsenliga bostäder är ett effektivt sätt att frigöra resurser för att uppnå detta. Sverige bör alltså satsa på att bygga bostäder för äldre, sk trygghetsboenden. Sveriges bostadsmarknad lider av diverse inlåsningseffekter, som gör att bostäderna inte används effektivt. Dit hör de sk flyttskatterna, som gör att äldre sitter kvar i sina villor. 411 000 personer i åldern 75+ bor kvar i villor och i åldern 65+ blir det totalt 805 000 personer som bor en eller två personer per villa.

+ There are no comments

Add yours