Expressen glömmer det viktigaste


Expressen skriver på ledarplats om sjukfrånvaron och rehabiliteringsgarantin. Man konstaterar: “Därefter sjönk sjuktalet. När regeringen Reinfeldt tillträdde var det nere i 12,2. Fortfarande besvärande högt. 2008 genomdrevs därför en bortre tidsgräns för sjukpenning. För att inte framstå som stenhård införde regeringen samtidigt en rehabiliteringsgaranti för dem som fått diagnosen lätta eller medelsvåra psykiska besvär. Det var och är den växande sjukgrunden.”

+ There are no comments

Add yours