Expertisens natur


Idag blir det bara en kort fundering om varför experter kan vara så oense, lämna så motstridiga uppgifter. Att vara expert är en vadslagning om (eller mellan) olikheter. Experter förväntas besitta någon unik kunskap eller egenskap. Något unikt som skiljer dem från oss andra, från massan. De kan inte vara ense för då är de inte unika, inte längre experter. Så när någon expert uttalar sig i media eller vägleder politiker i deras beslut, se upp!

+ There are no comments

Add yours