Experter varnar för 2020-målen


Millenniemålen, som ni säkert hört samvetsömma och ambitiösa politiker tala om, upphör till årsskiftet. De innehöll åtta mål och 21 kriterier. Framgången för millenniemålen har varit måttlig, i synnerhet om man ser till måluppfyllelse. Nu ska millenniemålen ersättas med SDG, Sustainable Development Goals. SDG har 17 mål och 169 kriterier.
Experter och folk som inser komplexiteten i SDG varnar för att de många målen och de ambitiösa kriterierna kan göra hela projektet kontraproduktivt, till dyra pengar.

+ There are no comments

Add yours