Europol får utökade befogenheter – och större tillgång till persondata


Det europeiska polissamarbetet Europol (som numera är en EU-myndighet) skall få ett nytt regelverk.