European Digital Identity Wallets


Idag presenterade EU-kommissionen huvuddragen för en förordning om European Digital Identity Wallets.