Europas generösaste land vill ta emot fler


Det är onekligen anmärkningvärda siffror som Ipsos redovisar i dag. Nästan hälften av svenska folket vill ta emot fler flyktingar – och det i landet som tar emot överlägset flest flyktingar per capita i EU. Som jag påpekat tidigare har de invandringskritiska partiernas uppgång väldigt lite med själva flyktingsmottagandet att göra. Det är svårt att se någon korrelation mellan flyktingmottagandet i ett land och storleken på invandringskritiska partier. När jag gjorde en regression för att se om det fanns något samband mellan antalet kommunplacerade flyktingar i Sverige och stödet för Sverigedemokraterna kunde inte jag heller se någon effekt. Sverigedemokraternas stöd förklaras i allt väsentligt av kommunmedborgarnas utbildningsnivå.

+ There are no comments

Add yours