Euron för evigt


Carl Bild uttalar sig om Grekland och den gemensamma valutan: “För några år sedan gick det möjligen att tala om en eurokris, men det vi ser nu är en grekisk kris och knappast någonting annat. Jag vet ingen som på allvar tror att den på något sätt hotar den gemensamma valutan.” Han är väldigt tvärsäker den gode Bildt. Kanske är det mer ett uttryck för hans yviga sätt att formulera sig än om verkliga fakta? Nåväl, låt oss göra en snabb genomgång i ämnet. Vi har fortfarande flera euro-länder i kris, inte bara Grekland, utan även Spanien, Portugal, Irland och Cypern. Krisen är förmodligen inte bara begränsad till Grekland så som Bildt säger. Och flera länder har haft regeringskriser och tillika bytt regering till följd av krisen, till dessa länder kan ytterligare räknas Belgien, Slovakien och Italien. Och även stabila stater som Finland och Nederländerna uppvisar lägre tillväxt jämfört med länder utanför valutaunionen.

+ There are no comments

Add yours