EU-domstolens generaladvokat ger grönt ljus till artikel 17 (uppladdningsfilter)


Idag har EU-domstolens generaladvokat presenterat sin rekommendation till dom i målet där Polen begärt att artikel 17 (som kommer att leda till uppladdningsfilter) i EU:s nya upphovsrättsdirektiv skall upphävas.