Ett söndervittrat “samhällskontrakt”?


Hur ser då samhällskontraktet ut i Sverige av idag? Vi har ett av världens högsta skattetryck. Vi har en polis som definitivt har förlorat slaget om den allmänna ordningen. Vi har ett försvar som bara är en skugga av sitt forna jag och vilket definitivt inte skulle klara av att avvärja några storskaliga invasioner.