Ett presidentval utan vinnare


Nu i år ska en ny president väljas i USA. Men problemet är att de har inga kandidater, i vart fall inga dugliga kandidater. Problemet är likartat i alla valsystem över hela världen. Alltså inte begränsat bara till demokratierna, utan även till skendemokratierna och enpartistaterna. Rätt naturligt egentligen.

+ There are no comments

Add yours