Ett öppet brev till den politiska vänstern


Nyligen publicerade jag en artikel om en hel del saker jag hade läst beträffande minimilönens rashygieniska ursprung. För att riktigt förstå hur hemskt det är måste du läsa de ursprungliga artiklarna och böckerna som jag hänvisar till. Gör du det kommer du att hitta en omfattande mängd intellektuella, som alla skriver som om frågan redan är avgjord och som argumenterar för minimilönen som en exkluderande åtgärd, en metod för att uppnå social isolering.

+ There are no comments

Add yours