Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster


Regeringen har i dag presenterat direktiven för den utredning som ska se över hur regelverken för offentlig finansiering av privat utförda tjänster. Förutom att min och Anders Lundbergs rapport “Varför är det så få idéburna aktörer i vård och omsorg” citeras tycker jag det finns några intressanta observationer. För det första att mycket fokus läggs på att hitta ett sätt att komma runt EU-rätten när det gäller upphandling. Tanken verkar vara att valfrihetssystem inte ska behöva klassas som upphandling.

+ There are no comments

Add yours