Ett nytt kapitel för miljöfascismen


Snubblade på en tweet från en Socialdemokrat på twitter som i ett uppvisande av, för socialister, ovanlig uppriktighet skrev ut att ”Alla de åtgärder som krävs för att undvika en katastrofal global uppvärmning handlar om att inskränka äganderätten.”

+ There are no comments

Add yours