Ett land som aldrig tar ställning


Sverige har länge varit ett land som av den egna befolkningen betraktats inte bara som normalt (det är nog så alla befolkningar ser på just sitt land) utan lagom. Själva antitesen till extremt. Vi vet att det aldrig riktigt har varit sant. I dag har Sverige en globalt sett extrem syn på narkotika, en rabiat syn på sexhandel som bara finns i auktoritära stater och en migrationspolitik som knappast något annat västland. För att nämna några exempel.

+ There are no comments

Add yours