Ett försök att närma sig abortfrågan


I ena ringhörnan religiös övertygelse. I den andra ideologisk besatthet beväpnad med strumpstickeargument. Abortfrågan har varit hopplös att försöka diskutera. Jag gör ändå ett försök.