Ett enkelt korruptionsindex


Läser att Hugo Chavez dotter är den rikaste kvinnan i Venezuela. Har länge närt tanken att skapa ett index av skillnaden mellan toppolitikers inkomster i ett land och graden av transparens och öppenhet. Tror att ett sådant index skulle kunna ge en del intressanta insikter. Hur korrumperat är egentligen ett land som USA? Med ett korruptionsindex tror jag man skulle kunna spegla den legala korruptionen på ett bättre sätt än i dag. Den är rätt omfattande – finansbranschen äger i princip de viktigaste beslutsfattarna.

+ There are no comments

Add yours