Ett avväpnat folk


Detta är en fristående fortsättning på gårdagens artikel om de västliga demokratiernas förfall. År 2014 gjorde EU-kommissionen en utredning om vapen i samhället. Utredningen är i vanlig ordning när det gäller vapen behäftad med en mängd felaktigheter, eftersom utredarna helt enkelt inte vet tillräckligt mycket om vapen. Efter terroristattacken i Paris i november 2015 har tydligen kommissionen fått panik och ämnar lägga fram lagförslag som skulle innebära tvingande direktiv för samtliga medlemsstater.

+ There are no comments

Add yours