Ersättning för e-hälsa


Läser Henrik Ahléns blogg alfabravo.com och stöter på ett intressant resonemang. “Bristen på ersättningsmodeller för eHälso-tjänster gör att vårdmottagningar tvekar att använda dem, de ser att de inte får betalt för att själva börja använda eHälsotjänster och att de skulle tappa intäkter om färre patienter kom på besök. Detta innebär att det är svårt för eHälso-bolag att sälja sina tjänster till vårdmottagningar, kommuner och landsting, även när man kan påvisa att de sparar pengar och leder till ökad hälsa och patientnöjdhet.”

+ There are no comments

Add yours