Ericsson totalsågar DAB-utredningen


Föga överraskande sågar telekombolaget Ericsson DAB-utredningen med fotknölarna. Man ser omfattande brister och fel, och förodrar istället för centraliserade beslut en konsumentdriven utveckling, dvs att det som faktiskt efterfrågas ska få styra. Förvisso kan och bör man se det hela som en partsinlaga från en telekomleverantör, men Ericsson står ändå för en sund röst och påtalar att intressenterna själva ska finansiera det konsumenterna efterfrågar.

+ There are no comments

Add yours